-A +A

 

Valle Milla, Francisco.  Guia bàsica de les comunitats de propietaris a Catalunya. 3ª edició. Col·lecció Biblioteca de Recursos Veïnals, “Guia fàcil”. Barcelona: Icaria, 2008.
 
Resum: Aquesta tercera edició incorpora els canvis normatius apareguts amb posterioritat a la primera i segona edició, l’entrada en vigor, l’1 de juliol del 2006 de la nova llei que regula la propietat horitzontal a Catalunya i que modifica substancialment la llei de propietat horitzontal estatal.
 
Guia molt pràctica i didàctica respon a assumptes de la convivència en comunitats de propietaris.
 
Què són les comunitats de propietaris?
Com es constitueixen?
Com es fan les reunions de les Juntes?
Què és un element privatiu i què és un element comú?
Com s’escull la persona que ha de fer de president?
Com es poden reclamar els deutes comunitaris?.
 

 La guia està disponible en català i en castellà.

Imatge Petita : 
Tipus publicacions : 
Guia
Preu: 
14.00
Exemplar: 
Demaneu un exemplar gratuït!