-A +A

 

Pastor, Xavier (coord) Morillas, Judith; Peris, Cristina; Morenos, Laura; Crespo, Araceli. Guia pràctica de la gestió de conflictes al teixit associatiu.Barcelona: Editorial Mediterrànea, 2005
 
Aquesta guia pretén ajudar a les persones que formen part de les organitzacions sense ànim de lucre a abordar i asolucionar els seus conflictes amb èxit, a partir de la seva observació, del seu estudi i del seu possible tractament.
 
En aquest moment de canvis i reptes constants, el teixit associatiu, tot i la seva gran tradició i la seva llarga trajectòria, no està exempt de conflictes.
 
Aquesta guia s’inscriu en el convenciment que calen noves formules de gestió del conflicte que permetin continuar avançant en el creixement i desenvolupament del teixit associatiu i de la seva capacitat d’incidència social i comunitària.
 
Exemplars en castellà i en català.

 

Imatge Petita : 
Tipus publicacions : 
Guia
Preu: 
11.00
Exemplar: 
Demana'n un exemplar