-A +A

 

Cercar, aportar, i, en definitiva, aplicar i innovar el coneixement suposa avançar davant dels reptes actuals.

 

Assessorem i promovem estudis sobre:

 

1.  Participació ciutadana:

 

          * Bones pràctiques en polítiques locals de participació

 

          * Conceptes, figures i pràctiques

 

   2.  Medi Ambient:

 

          * Ambientalització d’espais i d’actes (empreses públiques, centres cívics, festes)

 

          * Indicadors ambientals i socials (consum, fiscalitat, emissions)

 

          * Assessorament en la consecució de certificacions ambientals a entitats del tercer sector

 

          * Mobilitat i contaminació atmosfèrica

 

   3. Urbanisme i habitatge:

 

          * Seguiment del Planejament local

 

          * Marc legal i normatiu