-A +A

La nostra història

La Fundació recull tot el llegat del Centre d’Estudis i Recursos Veïnals de la CONFAVC, un ens que va ser fundat el 1998 per a recolzar amb projectes les AV que estaven treballant al territori. Per la seva importància històrica, donen el tret de sortida del Centre, durant la seva inauguració el 30 de novembre, el periodista i escriptor, Huertas Claveria – fundador de l’AV del Poblenou- els president del Parlament, Joan Reventós, i de la CONFAVC, Alfredo Vela, acompanyats de qui va ser el seu primer director: Pep Martí. Sota la batuta d’aquest sociòleg es constitueix de l’arxiu històric especialitzat en el moviment veïnal més important de Catalunya.

 

També s’inicia la col·lecció de publicacions especialitzades sota el segell de la Biblioteca de Recursos Veïnals, per a donar un recolzament en coneixements tècnics i documents especialitzats a les entitats veïnals que estan enfrontant-se amb diferents problemàtiques als barris. Paral·lelament Martí engega un projecte per impulsar que 11 federacions d’arreu comptin amb secretaris o secretàries tècniques. Martí culmina la seva aportació al Centre amb un acte de commemoració dels 30 anys de moviment veïnal a Catalunya.

 

  El 2003 assumeix la direcció l’advocat Fernando Pindado. Durant un any Pindado impulsa una campanya per denunciar la fiscalitat injusta del sector associatiu, i promou que les entitats veïnals puguin demanar ésser ens declarats d’utilitat pública.

 

 Des d’aleshores i fins la seva transformació en Fundació, el 2007, les tasques de direcció i gestió interna del Centre es van assumir des de la Gerència de la CONFAVC, sota la direcció d’Alba Gómez. En aquest moment s’inicien molts dels projectes que actualment estan en marxa: el 2004, arrenca el programa d’educació ambiental “Implica’t amb els residus!” sobre la correcta gestió dels residus. També s’engega la formació en intervenció sobre immigració a través del projecte dels “Grups d’Interacció Multicultural (GIM)”. Aquest nou impuls amb nous projectes culmina amb la gran exposició “De la Protesta a la Proposta” que es desplega al Museu d’Història de Catalunya per explicar la història del moviment veïnal català. Des d’ençà el centre agafa una embranzida de les seves activitats i projectes que culmina amb la constitució de la seva Fundació al 2007.
 

 

Tornar

Transparència

Paral·lelament promovem una auditoria interna realitzada per una empresa externa (Foward Econòmics),  que revisa l’estat econòmic de l’organització. 

 

 Memòria de la Fundació CONFAVC 2010

 

 

 

Tornar

 

Estructura tècnica


 Alba Gómez López. Directora de la Fundació

 

 Germán Rafales Hernández. Director de projectes mediambentals

 

 Jorge Cristian Cepeda Molina. Tècnic en immigració i acció social.

 

 Raquel de la Vega Patin. Tècnica de formació, projectes d'igualtat i dona. Administració i secretaria tècnica

 


 

 

Tornar