-A +A

Actualitat

Una conferència inaugural el pasat 18 de febrer donava el tret de sortida de la 7ena edició del...

El 18 de febrer es presenta a Sant Joan Despí la nova formació entorn com assessorar víctimes de...

 

La realitat multicultural és un fet en les nostres societats. Moltes vegades, aquesta realitat s’ha desenvolupat a partir de conflictes de xenofòbia i de malestar social que dificulta i posa barreres a la lluita per les desigualtats i l’exclusió social.
 
Existeixen barris que pateixen condicions socials de pobresa més o menys latent, d’atur persistent, de degradació urbana, etc, on es concentra bona part de la població immigrada. La por al desconegut genera mecanismes de defensa entre les poblacions igualment castigades per les injustícies socials, fet que alimenta els conflictes de convivència.
 
El projectes dels Grups d'Interacció Multicultural (GIM) tenen com a finalitat principal promoure la convivència multicultural als barris del nostre país. La metodologia de treball és oberta i participativa, per tal que permeti recollir les demandes reals de les persones implicades i també les iniciatives dels voluntariat participant.
 
Tenint en compte les diferents realitats on s’actua, es plantegen tres fases generals per l’aplicació del projecte:
 
 - Creació de la comissió de treball entre la FAV, l’AV, la CONFAVC per la implementació del programa i realització d' un diagnòstic territorial.
- Accions formatives en temes de multiculturalitat, interculturalitat, etc.
- Posada en marxa d' un grup de voluntaris amb un Pla d' activitats multiculturals per al territori.